2Vダイ レール式:30148(90° V4-V7)

30148 (90° V4-V7) 全面焼き入れHRC47±3耐圧588kN/m(60Ton/m) 分割型 (耳形状) 全面焼き入れHRC47±3耐圧980kN/m(100Ton/m)